Termeni și condiții

ai societăţii comerciale The Revolution Company s.r.o., având sediul Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praga 5, Republica Cehă, VAT: CZ24763055, înscrisă în Registrul Comerţului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga, secţiunea C, nr. de ordine 172302, pentru vânzarea bunurilor prin intermediul magazinului virtual XOBEAUTY care se află pe adresa de internet www.xobeauty.ro.

1. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

1.1. Prezenţii Termeni şi Condiţii reglementează drepturile şi obligaţiile intervenite între societatea comercială The Revolution Company s.r.o., având sediul Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praga 5, Republica Cehă, VAT: CZ24763055, înscrisă în Registrul Comerţului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga, secţiunea C, nr. de ordine 172302 (denumită în continuare „Vânzător“) şi clientul care încheie Contractul de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul prin intermediul magazinului virtual al Vânzătorului care se află pe adresa de internet www.xobeauty.ro (denumiţi în continuare „Cumpărător“, „Contract de vânzare-cumpărare“ şi „Magazin virtual“).

1.2. Obiectul Contractului de vânzare-cumpărare constă în obligaţia Vânzătorului de a livra Cumpărătorului bunurile specificate în Contractul de vânzare-cumpărare (denumite în continuare „bunuri“) şi de a-i permite dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor, precum şi în obligaţia Cumpărătorului de a prelua bunurile şi de a achita Vânzătorului preţul de vânzare al bunurilor şi costurile asociate livrării şi plăţii acestora.

1.3. Dispoziţiilor prezenţilor Termeni şi Condiţii fac parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat. Dispoziţiile divergente din Contractul de vânzare-cumpărare au prioritate faţă de dispoziţiile Termenilor şi Condiţiilor.

1.4. Cumpărătorul persoană fizică (omul) care la încheierea Contractului de vânzare-cumpărare nu acţionează în cadrul activităţii sale de antreprenoriat şi nici în cadrul exercitării independente a profesiei sale este denumit în continuare în prezenţii  Termeni şi Condiţii „consumator“.

1.5. Contractul de vânzare-cumpărare şi Termenii şi Condiţiile sunt redactate în limba română. Prin urmare, Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în limba română.

2. CONTUL DE CLIENT

2.1. În baza înregistrării efectuate în magazinul virtual, clientul poate accesa contul său de client, de pe care poate comanda bunuri. În magazinul virtual, Cumpărătorul poate comanda bunuri însă şi fără efectuarea înregistrării.

2.2. La înregistrarea în magazinul virtual şi la comandarea bunurilor, Cumpărătorul este obligat să furnizeze informaţii corecte şi veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informaţiile menţionate în contul de client oricând va interveni orice modificare a acestora. Datele furnizate de Cumpărător în contul de client şi la comandarea bunurilor sunt considerate de către Vânzător ca fiind corecte.

2.3. Accesul la contul de client este securizat prin utilizarea numelui de utilizator (sub forma unui e-mail) şi a parolei. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea cu privire la informaţiile necesare pentru a accesa contul său de client şi nu are dreptul să permită utilizarea contului său de client de către persoane terţe. Vânzătorul nu este responsabil pentru o eventuală utilizare abuzivă a contului de client de către persoane terţe.

2.4. Vânzătorul poate anula contul de client, îndeosebi în cazul în care Cumpărătorul nu îşi utilizează contul de client pe o perioadă mai lungă de timp sau în cazul în care Cumpărătorul încalcă obligaţiile care îi revin din Contractul de vânzare-cumpărare şi din prezenţii Termeni şi Condiţii.

2.5. Cumpărătorul reţine că este posibil ca, uneori, contul său de client să nu fie disponibil, îndeosebi atunci când este necesară efectuarea mentenanţei hardware-ului şi software-ului Vânzătorului sau ale părţilor terţe.

3. INFORMAŢII PRIVIND BUNURILE ŞI PREŢURILE

3.1. Toate prezentările bunurilor pe site-ul web al magazinului virtual au caracter informativ. Nu este vorba de o propunere fermă de încheiere a Contractului, prin urmare Vânzătorul nu este obligat să încheie un Contract de vânzare-cumpărare pentru aceste bunuri.

3.2. Site-ul web al magazinului virtual oferă informaţii despre orice bunuri oferite de către Vânzător spre vânzare, inclusiv despre proprietăţile lor principale şi preţ. Preţurile bunurilor sunt indicate inclusiv cu taxa pe valoare adăugată şi cu toate taxele aferente, cu excepţia costurilor de livrare şi de plată a bunurilor (a se vedea punctul 3.3. de mai jos). Oferta de vânzare a bunurilor şi preţurile menţionate ale acestora rămân valabile atât timp cât sunt afişate pe site-ul web al magazinului virtual. Această dispoziţie nu limitează posibilitatea Vânzătorului de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare în condiţii negociate separat.

3.3. Site-ul web al magazinului virtual oferă, de asemenea, informaţii despre costurile pentru livrarea bunurilor Cumpărătorului şi pentru anumite modalităţi de plată (denumite în continuare „costuri de livrare a bunurilor“) care variază în funcţie de modalitatea de livrare şi modalitatea de plată selectate. Informaţiile privind costul de livrare a bunurilor sunt valabile numai pentru livrarea pe teritoriul României.

4. COMANDA ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

4.1. La încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul îşi exprimă consimţământul cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă. Costurile intervenite Cumpărătorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare (în special costurile pentru conectarea la internet) sunt suportate de Cumpărător, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

4.2. Cumpărătorul comandă bunurile prin completarea formularului de comandă de pe site-ul web al magazinului virtual, când „introduce“ bunurile selectate în coşul de cumpărături electronic, selectează numărul de bucăţi ale bunului în cauză, modalitatea de plată şi de livrare a bunurilor, iar la urmă, introduce datele sale de identificare şi de contact, inclusiv adresa de livrare.

4.3. Înainte de trimiterea comenzii, Cumpărătorul are posibilitatea să verifice şi să modifice datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul va trimite comanda dând click pe butonul „Trimite comanda“. Comanda trimisă reprezintă propunerea fermă a Cumpărătorului de încheiere a Contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul consideră informaţiile indicate în comandă ca fiind corecte. Comanda este valabilă numai cu condiţia completării tuturor informaţiilor obligatorii din formularul de comandă şi exprimării acordului Cumpărătorului cu prezenţii Termeni şi Condiţii prin bifarea câmpului aferent. În caz contrar, comanda nu poate fi trimisă Vânzătorului.

4.4. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul primeşte prin e-mail notificarea Vânzătorului privind primirea comenzii. Această notificare reprezintă acceptarea propunerii de încheiere a Contractului de vânzare-cumpărare, iar Vânzătorul o trimite Cumpărătorului la adresa de e-mail a acestuia, menţionată în comandă (denumită în continuare „adresă de e-mail a Cumpărătorului“), de regulă, imediat după primirea comenzii. Notificarea de primirea a comenzii conţine recapitularea Contractului de vânzare-cumpărare încheiat, iar anexa acestuia o constituie versiunea actuală a prezenţilor Termeni şi Condiţii. Termenul pentru acceptarea comenzii de către Vânzător este de 7 zile, după expirarea acestui termen, comanda se anulează.

4.5. În funcţie de caracterul comenzii (cantitatea de bunuri, cuantumul preţului de cumpărare, costurile estimate pentru livrarea bunurilor), Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris, prin email sau prin telefon).

4.6. Până în momentul în care Cumpărătorul nu va primi notificarea de primire a comenzii de către Vânzător, Cumpărătorul îşi poate anula comanda şi anume, printr-un email trimis pe adresa de e-mail a Vânzătorului info@xobeauty.ro.

4.7. În cazul în care Vânzătorul nu poate îndeplini vreo cerinţă indicată în comandă, va trimite Cumpărătorului oferta modificată pe adresa de e-mail a Cumpărătorului. Oferta modificată se consideră reziliere a Contractului de vânzare-cumpărare de către Vânzător în temeiul alineatului 7.1. de mai jos (dacă Contractul de vânzare-cumpărare a fost deja încheiat) şi reprezintă o propunere nouă a Contractului de vânzare-cumpărare. Într-un astfel de caz, Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul în care Vânzătorul va primi prin e-mail notificarea Cumpărătorului privind acceptarea acestei oferte modificate. Cumpărătorul va trimite această notificare Vânzătorului pe adresa de e-mail a Vânzătorului info@xobeauty.ro.

4.8. În caz de eroare vădită din partea Vânzătorului la prezentarea preţului bunurilor pe site-ul web al magazinului virtual sau în timpul procesării comenzii, Vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile Cumpărătorului la acest preţ vădit eronat. Vânzătorul va informa neîntârziat Cumpărătorul despre eroare şi îi va trimite o ofertă modificată pe adresa de e-mail a acestuia. Oferta modificată se consideră reziliere a Contractului de vânzare-cumpărare de către Vânzător în temeiul alineatului 7.1. de mai jos (dacă Contractul de vânzare-cumpărare a fost deja încheiat) şi reprezintă o propunere nouă a Contractului de vânzare-cumpărare. Într-un astfel de caz, Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul în care Vânzătorul va primi prin e-mail notificarea Cumpărătorului privind acceptarea aceastei oferte modificate. Cumpărătorul va trimite această notificare Vânzătorului pe adresa de e-mail a Vânzătorului info@xobeauty.ro.

4.9. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a oferi Cumpărătorului un cadou sau o altă contraprestaţie pentru bunurile cumpărate în condiţii specificate (denumit în continuare „cadou“). Condiţiile pentru oferirea cadoului sunt menţionate pe site-ul web al magazinului virtual. Cadoul selectat se va afişa în coşul de cumpărături electronic al Cumpărătorului împreună cu bunurile pe care intenţionează să le cumpere (alin. 4.2. de mai sus), iar la completarea formularului de comandă Cumpărătorul poate refuza acest cadou. Prin trimiterea comenzii conform alin. 4.3. de mai sus, Cumpărătorul face Vânzătorului, de asemenea, şi o propunere de încheiere a Contractului de donaţie privind cadoul specificat în comandă, iar Contractul de donaţie va fi încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul primeşte prin e-mail notificarea Vânzătorului privind primirea comenzii conform alin. 4.4. de mai sus.

5. CONDIŢII DE PLATĂ ŞI DE LIVRARE A BUNURILOR

5.1. Cumpărătorul va selecta modalitatea de plată şi de livrare a bunurilor din opţiunile oferite la completarea formularului de comandă. Modalităţile de plată şi de livrare oferite în prezent, inclusiv preţul acestora, pot fi găsite AICI. În cazul în care modalitatea de livrare şi/sau de plată este stipulată individual pe baza unei cerinţe speciale a Cumpărătorului, Cumpărătorul îşi asumă riscul şi va suporta eventualele costuri suplimentare asociate unei astfel de modalităţi de livrare şi/sau de plată stipulate.

5.2. Împreună cu preţul de cumpărare al bunurilor, Cumpărătorul este obligat să achite Vânzătorului şi costurile de livrare a bunurilor în cuantumul stipulat. Costurile de livrare a bunurilor depind de modalitatea de livrare şi modalitatea de plată selectate şi sunt menţionate în comanda Cumpărătorului şi în notificarea Vânzătorului de primire a acesteia. Cu excepţia cazului în care este specificat altfel mai jos, prin preţ de cumpărare se înţelege şi costurile de livrare a bunurilor.

5.3. În cazul plăţii în numerar sau plăţii ramburs la livrare, preţul de cumpărare este scadent la preluarea bunurilor. În celelalte cazuri, Vânzătorul solicită plata preţului de cumpărare înainte de expedierea bunurilor, iar preţul de cumpărare este scadent în termen de cinci (5) zile de la data încheierii Contractului de vânzare-cumpărare. În cazul întârzierii Cumpărătorului la plata preţului de cumpărare, Vânzătorul are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare. Vânzătorul va notifica Cumpărătorului rezilierea Contractului de vânzare-cumpărare printr-un e-mail trimis pe adresa de e-mail a Cumpărătorulului.

5.4. În cazul plăţii fără numerar, Cumpărătorul este obligat să menţioneze simbolul variabil al plăţii, care îi va fi comunicat de către Vânzător. În cazul plăţii fără numerar, obligaţia Cumpărătorului de a achita preţul de cumpărare este îndeplinită în momentul înscrierii sumei în cauză în contul Vânzătorului.

5.5. Eventualele reduceri de preţ pentru bunuri, care sunt acordate de către Vânzător Cumpărătorului, nu pot fi combinate reciproc.

5.6. Vânzătorul emite Cumpărătorului bon fiscal – factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Bonul fiscal în format hârtie va fi ataşat la bunurile livrate, iar Cumpărătorul îl va primi împreună cu bunurile.

5.7. În conformitate cu Legea privind înregistrarea vânzărilor, Vânzătorul este obligat să emită Cumpărătorului chitanţă. În acelaşi timp este obligat să înregistreze venitul obţinut online, la administratorul fiscal; în cazul unei defecţiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

5.8. Bunurile vor fi livrate Cumpărătorului (i) la adresa indicată de Cumpărător în comandă, (ii) în cazul livrării prin intermediul unui punct fix de livrare, la adresa acestuia, indicată de Cumpărător în comandă. Bunurile pot fi livrate numai la o adresă de pe teritoriul României.

5.9. Dacă în baza Contractului de vânzare-cumpărare Vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul indicat de Cumpărător în comandă, la livrare, Cumpărătorul este obligat să preia bunurile în acest loc. În cazul în care, din motive care ţin de Cumpărător, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, Cumpărătorul este obligat să achite costurile asociate cu livrarea repetată, respectiv costurile asociate cu livrarea efectuată într-un alt mod.

5.10. La preluarea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul este obligat să verifice starea ambalajelor bunurilor şi, în caz de orice deteriorări, să anunţe imediat acest lucru transportatorului. În cazul în care se constată deteriorări ale ambalajului care indică pătrunderea neautorizată în colet, Cumpărătorul poate refuza preluarea coletului de la transportator.

6. REZILIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE CĂTRE CONSUMATOR

6.1. Cumpărătorul care este consumator are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare fără invocarea motivelor, în termen de un (1) an de la data preluării bunurilor. Dacă obiectul Contractului de vânzare-cumpărare îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor componente ale bunului, perioada menţionată decurge de la data preluării ultimei livrări a bunurilor. Cumpărătorul are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare şi în orice moment înainte de preluarea bunurilor. Cu toate acestea, Cumpărătorul nu are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare în cazul bunurilor livrate într-un ambalaj sigilat, pe care Cumpărătorul le-a scos din ambalaj şi din motive igienice nu mai poate fi returnat (de exemplu, în cazul deschiderii produselor cosmetice şi a altor bunuri care intră în contact cu pielea).

6.2. Termenul pentru rezilierea Contractului de vânzare-cumpărare menţionat la alineatul anterior se consideră a fi respectat dacă în acest termen Cumpărătorul măcar va trimite Vânzătorului notificarea de reziliere a Contractului de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul poate utiliza şi formularul model pentru rezilierea Contractului, care poate fi găsit AICI. Cumpărătorul va trimite Vânzătorului notificarea de reziliere a Contractului de vânzare-cumpărare (de ex., sub forma formularului model completat) prin email pe adresa de e-mail a Vânzătorului info@xobeauty.ro. 

6.3. În cazul rezilierii Contractului de vânzare-cumpărare de către Cumpărător, Contractul se anulează de la început, iar Cumpărătorul este obligat să trimită înapoi sau să returneze personal bunurile primite de la Vânzător în baza Contractului de vânzare-cumpărare şi anume, neîntârziat, cel mai târziu însă în paisprezece (14) zile de la data rezilierii Contractului de vânzare-cumpărare, la adresa Vânzătorului Coletăria.ro, ID e-shop: 93770053, Drumul Osiei 53–55, 062395 București, Romania. Costurile asociate cu returnarea bunurilor Vânzătorului vor fi suportate de Cumpărător.

6.4. În cazul rezilierii Contractului de vânzare-cumpărare de către Cumpărător, Vânzătorul îi va returna neîntârziat, cel mai târziu însă în paisprezece (14) zile de la data rezilierii Contractului de vânzare-cumpărare, toate mijloacele băneşti, inclusiv costurile pentru livrarea bunurilor, pe care le-a primit de la Cumpărător în baza  Contractului de vânzare-cumpărare şi anume, în acelaşi mod în care le-a primit. Vânzătorul are dreptul să returneze Cumpărătorului mijloacele băneşti într-un alt mod numai atunci când Cumpărătorul este de acord cu acest lucru şi dacă astfel Cumpărătorului nu i se vor apărea costuri suplimentare. Dacă însă Cumpărătorul a selectat o altă modalitate decât cea mai ieftină modalitate de livrare a bunurilor oferită de Vânzător, acesta din urmă va returna Cumpărătorului costurile pentru livrarea bunurilor în cuantumul celei mai ieftine modalităţi de livrare oferite a bunurilor. Indiferent de termenul menţionat în prima teză a acestui alineat, Vânzătorul nu este obligat să returneze mijloacele băneşti Cumpărătorului înainte ca acesta din urmă să îi predea bunurile sau să facă dovada trimiterii lor Vânzătorului.

6.5. Cumpărătorul va răspunde Vânzătorului pentru deprecierea bunurilor rezultată în urma manevrării bunurilor în orice alt mod decât cel necesar pentru familiarizarea cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea lor. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral pretenţia de despăgubire pentru deprecierea bunurilor cu pretenţia Cumpărătorului de rambursare a preţului de cumpărare.

6.6. Dacă pentru bunurile cumpărate este oferit Cumpărătorului şi un cadou (a se vedea alin. 4.9. de mai sus), Contractul de donaţie dintre Vânzător şi Cumpărător va fi încheiat cu condiţia conform căreia, în cazul în care Cumpărătorul va rezilia Contractul de vânzare-cumpărare, Contractul de donaţie privind acest cadou îşi va pierde valabilitatea (se va anula), iar Cumpărătorul va fi obligat să returneze Vânzătorului împreună cu bunurile şi cadoul oferit. Costurile returnării cadoului către Vânzător vor fi suportate de către Cumpărător. În cazul rezilierii parţiale a Contractului de vânzare-cumpărare, când obiectul Contractului de vânzare-cumpărare l-au constituit mai multe (bucăţi de) bunuri, iar Cumpărătorul reziliază Contractul numai pentru unul sau unele dintre ele, Contractul de donaţie se anulează, iar Cumpărătorul este obligat să returneze cadoul Vânzătorului numai dacă la încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, fără bunurile pentru care a reziliat Contractul de vânzare-cumpărare, nu va îndeplini condiţiile Vânzătorului pentru oferirea cadoului.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE CĂTRE VÂNZĂTOR

7.1. De asemenea Vânzătorul are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare fără invocarea motivelor şi asta oricând până în momentul preluării bunurilor de către Cumpărător. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul în privinţa rezilierii Contractului de vânzare-cumpărare, printr-un e-mail trimis pe adresa de e-mail a Cumpărătorului, iar în termen de paisprezece (14) zile de la data acestei notificări va returna Cumpărătorului toate mijloacele băneşti, inclusiv costurile de livrare a bunurilor primite de la acesta în baza Contractului de vânzare-cumpărare şi anume, în acelaşi mod în care le-a primit sau într-un mod specificat de Cumpărător.

7.2. Dacă pentru bunurile cumpărate este oferit Cumpărătorului şi un cadou (a se vedea alin. 4.9. de mai sus), Contractul de donaţie dintre Vânzător şi Cumpărător va fi încheiat cu condiţia conform căreia, în cazul în care Vânzătorul va rezilia Contractul de vânzare-cumpărare, Contractul de donaţie privind acest cadou îşi va pierde valabilitatea (se va anula).

8. DREPTURILE REVENITE DIN VICIILE BUNURILOR

8.1. Vânzătorul răspunde Cumpărătorului pentru viciile prezentate de bunuri în momentul preluării lor de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul este consumator şi viciul intervine în termen de şase (6) luni de la data preluării bunului, se va considera că bunul prezenta vicii încă de la preluare.

8.2. Bunuri afectate de vicii se consideră, în special (i) bunuri care nu au proprietăţile convenite de părţi, iar în absenţa unui acord, acele proprietăţi pe care le-a descris Vânzătorul sau producătorul sau pe care Cumpărătorul le aştepta ţinând cont de natura bunurilor şi în baza publicităţii făcute acestora; (ii) bunuri care nu corespund scopului utilizării menţionat de Vânzător sau în care bunurile de acest fel sunt utilizate în mod normal; (iii) bunuri care, din punctul de vedere al calităţii sau execuţiei, nu corespund eşantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau execuţia a fost determinată pe baza eşantionului sau modelului convenit; (iv) bunuri care nu au fost livrate în cantitatea, măsura sau greutatea convenită şi (v) bunuri care nu corespund prevederilor legale.

8.3. Dacă pe bunurile vândute, pe ambalajul lor, în instrucţiunile care însoţesc bunurile sau într-un anunţ de publicitate în conformitate cu prevederile legale este menţionată perioada pe care bunurile pot fi utilizate, Vânzătorul îşi asumă răspunderea faţă de Cumpărător că bunurile vor putea fi utilizate pe perioada menţionată în scopul obişnuit sau că îşi vor păstra proprietăţile obişnuite.

8.4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru uzura bunurilor cauzată de utilizarea lor normală. În cazul bunurilor vândute la un preţ redus, Vânzătorul nu răspunde pentru viciul pentru care a fost convenit preţul redus, iar în cazul bunurilor uzate, nu răspunde pentru viciul corespunzător gradului de utilizare sau de uzură pe care  bunurile îl prezentau la preluarea lor de către Cumpărător. Vânzătorul nu este răspunzător nici în alte cazuri, când acest lucru se datorează naturii bunurilor vândute. Cumpărătorul nu va avea dreptul la despăgubiri pentru executarea defectuoasă nici atunci când acesta ştia de existenţa viciului bunurilor înainte de preluarea lor sau dacă el însuşi a provocat viciul.

8.5. O eventuală sensibilitate sporită sau reacţie alergică la bunurile achiziţionate nu poate fi considerată viciu al bunurilor. De asemenea, deficienţele cadourilor oferite de Vânzător Cumpărătorului în afara comenzii nu pot fi considerate vicii ale bunurilor. Imaginile bunurilor de pe site-ul web al magazinului virtual au numai caracter ilustrativ şi nu reprezintă o redare fermă a proprietăţilor bunurilor (de exemplu, ambalajul bunurilor livrate poate diferi de imaginile de pe site-ul web al magazinului virtual din motivul schimbării ambalajului de către producătorul bunurilor).

8.6. În cazul apariţiei unui viciu al bunului pentru care Vânzătorul este răspunzător, Cumpărătorul este îndreptăţit să îşi exercite, în condiţiile menţionate în continuare, următoarele drepturi la despăgubiri pentru executare defectuoasă: (i) dreptul la livrarea unui bun nou, fără vicii, sau la înlocuirea părţii defecte a bunului, (ii) dreptul la remedierea viciului, (iii) dreptul la o reducere direct proporţională din preţul de cumpărare sau (iv) dreptul la rezilierea Contractului de vânzare-cumpărare.

8.7. Cumpărătorul poate solicita livrarea unui bun nou fără vicii (respectiv înlocuirea componentei dacă viciul priveşte numai o componentă a bunului) numai dacă acest lucru nu este disproporţionat având în vedere natura viciului. În cazul în care livrarea unui bun nou fără vicii nu este posibilă, Cumpărătorul poate rezilia Contractul de vânzare-cumpărare. Cu toate acestea, în cazul în care livrarea unui bun nou este disproporţionată având în vedere natura viciului, mai ales în cazul în care viciul poate fi remediat neîntârziat, Cumpărătorul are dreptul numai la remedierea gratuită a viciului. Cumpărătorul are dreptul la livrarea unui bun nou fără vicii (sau la înlocuirea componentei) şi în cazul în care viciul poate fi remediat dacă nu poate utiliza bunul în mod corespunzător datorită apariţiei repetate a viciului după remediere sau datorită unui număr mai mare de vicii. În acest caz, Cumpărătorul are chiar şi dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care Cumpărătorul nu va rezilia Contractul de vânzare-cumpărare sau nu îşi va exercita dreptul la livrarea unui bun nou fără vicii, la înlocuirea componentei sale sau la repararea bunului, poate solicita o reducere direct proporţională din preţul de cumpărare. Cumpărătorul are dreptul la o reducere direct proporţională şi în cazul în care Vânzătorul nu îi poate livra un bun nou fără vicii, înlocui o componentă a acestuia sau repara bunul, precum şi în cazul în care Vânzătorul nu ia măsurile de remediere într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă măsurile de remediere ar produce Cumpărătorului probleme semnificative. Dacă este vorba de un bun vândut la preţ redus sau de un bun uzat, în loc de înlocuirea bunului, Cumpărătorul are dreptul la o reducere direct proporţională.

8.8. Cumpărătorul este obligat să anunţe Vânzătorului viciile bunului imediat după ce a aflat despre existenţa lor sau pe care le-ar fi putut afla acordând atenţia cuvenită, cel mai târziu însă în termen de douzeci şi patru (24) de luni de la preluarea bunului. La notificarea viciului, Cumpărătorul va descrie viciul şi manifestările acestuia şi va comunica Vânzătorului pentru ce modalitate de despăgubire din executarea defectuoasă a optat. Pentru notificarea viciului şi exercitarea dreptului la despăgubiri din executarea defectuoasă, Cumpărătorul poate utiliza şi formularul model de reclamaţii, care poate fi găsit AICI. Cumpărătorul va trimite Vânzătorului notificarea viciului şi exercitarea dreptului la despăgubiri din executarea defectuoasă (de ex., sub forma formularului model de reclamaţii completat) prin e-mail, pe adresa de e-mail a Vânzătorului info@xobeauty.ro.

8.9. Odată cu notificarea, Cumpărătorul este obligat să trimită bunurile cu defecte la adresa Coletăria.ro, ID e-shop: 93770053, Drumul Osiei 53–55, 062395 București, Romania, cu excepţia cazului în care convine altfel cu Vânzătorul.

8.10. Vânzătorul va trimite Cumpărătorului, pe adresa lui de e-mail, o confirmare privind data exercitării dreptului la despăgubiri din executarea defectuoasă, obiectul reclamaţiei şi modalitatea de soluţionare a reclamaţiei solicitată de Cumpărător.

8.11. Reclamaţia, inclusiv remedierea viciului, va fi soluţionată fără întârziere, în cel mult treizeci (30) de zile de la data exercitării dreptului la depăgubiri din executarea defectuoasă, în caz contrar Cumpărătorul are dreptul să rezilieze Contractul de vânzare-cumpărare. Termenul de soluţionare a reclamaţiei se suspendă dacă Vânzătorul nu primeşte de la Cumpărător toate documentele şi cooperarea necesară pentru soluţionarea corespunzătoare a reclamaţiei. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va solicita Cumpărătorului să completeze documentele sau să coopereze, termenul pentru soluţionarea reclamaţiei începând să decurgă din nou de la data furnizării lor.

8.12. După soluţionarea reclamaţiei, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului, pe adresa lui de e-mail, o confirmare privind  data şi modalitatea de soluţionare a reclamaţiei, inclusiv o confirmare privind reparaţia efectuată şi durata acesteia, eventual justificarea reclamaţiei respinse.

8.13. În cazul unei reclamaţii îndreptăţite, Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate efectiv prin exercitarea dreptului la depăgubiri din executarea defectuoasă. Cu toate acestea, dacă nu îşi exercită acest drept la rambursare în termen de o lună de la expirarea perioadei în care viciul trebuie anunţat Vânzătorului, instanţa nu îi va recunoaşte dreptul dacă Vânzătorul va obiecta că dreptul la rambursare nu a fost exercitat la timp.

9. ALTE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

9.1. Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor prin achitarea integrală a preţului de cumpărare a bunurilor, inclusiv a costurilor de livrare a bunurilor şi anume, la preluarea bunurilor. Riscul daunelor aduse bunurilor trece la Cumpărătorul care este consumator în momentul preluării bunurilor sau în momentul în care Cumpărătorul avea obligaţia să preia bunurile, dar, în contradicţie cu Contractul de vânzare-cumpărare, nu a procedat astfel.

9.2. Pentru soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori, care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare, şi pentru soluţionarea plângerilor consumatorilor, în Republica Cehă este competentă Inspecţia Comercială Cehă, având sediul Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz. În România, un organ similar competent în domeniul protecţiei consumatorului, este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, având sediul Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucureşti, RO-011865 România, adresa de internet: https://anpc.ro. Pentru soluţionarea online a litigiilor dintre consumatori, care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare, poate fi utilizată „Platforma Europeană pentru soluţionarea online a litigiilor“ operată de Comisia Europeană pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr. În cazul litigiilor rezultate din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat, vă puteţi adresa şi Centrului European al Consumatorilor România, având sediul Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucureşti, RO-011865 România, adresa de internet: http://www.eccromania.ro.

9.3. Părţile contractante îşi vor transmite corespondenţa reciprocă prin intermediul poştei electronice (e-mail). Cumpărătorul va transmite Vânzătorului corespondenţa pe adresa de e-mail info@xobeauty.ro. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului corespondenţa pe adresa de e-mail a Cumpărătorului, adică pe adresa de e-mail indicată de Cumpărător în comandă.

9.4. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru erorile rezultate din intervenţiile unor părţi terţi în magazinul virtual sau ca urmare a utilizării acestuia în contradicţie cu scopul său. La utilizarea magazinului virtual, Cumpărătorul nu are voie să utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care ar putea afecta negativ funcţionarea acestuia şi poate utiliza magazinul virtual numai într-o manieră care nu aduce atingere drepturilor altor clienţi ai Vânzătorului şi care este în conformitate cu scopul său.

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1. Contractul de vânzare-cumpărare şi toate drepturile şi obligaţiile părţilor contractante sunt guvernate de legislaţia Republicii Cehe, îndeosebi de Legea  nr. 89/2012 din M.O., Codul Civil. Dacă relaţia contractuală include un element internaţional (străin), părţile contractante vor conveni că relaţia va fi guvernată de legislaţia Republicii Cehe, excluzând aplicarea Convenţiei ONU de la Viena privind contractele internaţionale de vânzare-cumpărare bunuri. Prin alegerea legislaţiei conform tezei anterioare, Cumpărătorul care este consumator nu pierde protecţia oferită de dispoziţiile legii, care nu pot fi derogate prin contract, şi care, în cazul în care nu ar fi selectată legislaţia, s-ar aplica conform dispoziţiilor art. 6 alin. 1 al Regulamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 593/2008 din data de 17. iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I).

10.2. Părţile contractante se angajează să soluţioneze pe cale amiabilă toate litigiile care apar între ele în legătură cu executarea Contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă, litigiul este înaintat pentru examinare şi soluţionare instanţei competente din Republica Cehă. Dacă relaţia stabilită prin Contractului de vânzare-cumpărare conţine un element internaţional (străin) şi dacă normele dreptului procedural internaţional permit un astfel de acord, părţile contractante convin că toate litigiile care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare şi care ţin de Contractul de vânzare-cumpărare vor fi soluţionate la instanţa competentă din Republica Cehă, în raza căruia se află sediul social al Vânzătorului.

10.3. Dacă orice dispoziţie a Termenilor şi Condiţiilor sau a Contractului de vânzare-cumpărare este sau devine invalidă sau ineficientă, celelalte dispoziţii rămân valabile şi eficiente. În locul unei dispoziţii invalide sau ineficiente, se aplică dispoziţiile corespunzătoare reglementările legale general obligatorii.

10.4. Contractul de vânzare-cumpărare este arhivat de către Vânzător în formă electronică şi nu este accesibil. Prezenţii Termeni şi Condiţii sunt disponibili pe site-ul web al magazinului virtual şi vor fi, de asemenea, transmişi Cumpărătorului prin e-mail, împreună cu avizul Vânzătorului de primire a comenzii.

10.5. Datele de contact ale Vânzătorului: adresa coresponedenţei: The Revolution Company s.r.o. ,Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praga 5, Republica Cehă, adresa de e-mail: info@xobeauty.ro, telefon: 312 295 911.

10.6. Vânzătorul poate modifica sau completa versiunea acestor Termeni şi Condiţii. Pentru relaţiile dintre Vânzător şi Cumpărător, este valabilă întotdeauna versiunea Termenilor şi Condiţiilor, care este în vigoare la data trimiterii comenzii Cumpărătorului către Vânzător.

Prezenţii Termeni şi Condiţii intră în vigoare la data de 1.3.2020.